E-mail us: amdb@ucalgary.ca

Kördüğüm [Deadlock]

Date produced: 1969

Filmmaker(s):

Muammer Özer

Description:

“Ruhi Su ve Rahmi Saltuk türküleri eşliğinde yoksulluk ve emek sömürüsünü ve mücadeleyi, direnişi farklı, ilginç bir kurgu ile anlatmış. 13 dakikalık 1969 yılı koşullarını düşünerek izlemek gerekiyor.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/kordugum-1969-2/ (15 Oct 2019).

“Accompanied by Ruhi Su and Rahmi Saltuk’s folk songs, the film tells the story of poverty, struggle, and resistance in a different way, with an interesting montage. This 13-minute-long film requires audiences to acknowledge the contexts of the year 1969 in viewing.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/kordugum-1969-2/ (15 Oct 2019).


Asayiş Berkemal [All Quiet]

Date produced: 1967

Filmmaker(s):

Ahmet Soner

Description:

“Samim Kocagöz’ün “Teneke” adlı eserinden uyarlanmıştır. İşgüzar bir bekçinin uzun ve yorucu bir kovalamacanın ardından, yoksulluğunun gerçek yüzüyle karşılaşmasının öyküsüdür.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/asayis-berkemal-1967-2/ (15 Oct 2019).

“Adapted from Samim Kocagöz’s short story, “Teneke.” It tells the story of a meddlesome watchman/night guard, who faces the reality of poverty after a long and tiring chase.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/asayis-berkemal-1967-2/ (15 Oct 2019).


Barış Kavgası [Fight For Peace]

Date produced: 1973

Filmmaker(s):

Muammer Özer

Description:

“‘Ben Milyonlarca emekçiden birisiyim barışçıyım ve devrimciyim’ diye başlıyor 12 dakikalık film. Mehmet Özgentürk seslendirmiş. Finlandiyadaki iç savaş ve devrimciler hakkında bilmediğiniz birçok şeyi içinde Enternasyonalin de olduğu Fince marşlar eşliğinde anlatıyor. 1956 yılında gerçekleştirilen 3 hafta süren büyük grevden başlayarak Finlandiya’daki mücadeleyi Nazım şiiri eşliğinde izleyeceksiniz.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/baris-kavgasi/ (30 October 2019).

“The film begins with the sentence, ‘I am one of the millions of workers; I am a pacifist and revolutionist.’ It was narrated by Mehmet Özgentürk. It tells the unknown story of Civil War in Finland and that of Finn revolutionists, synchronized with the local marches. You will watch the Finn revolutionary struggle—since the Great Strike of 1956, lasted 3 weeks—which is accompanied by a Nazım [Hikmet] poem.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/baris-kavgasi/ (30 October 2019).


Çıraklar [Apprentices]

Date produced: 1980

Filmmaker(s):

Muammer Özer

Oğuz Makal

Description:

“O günlerde tam bir kültürel çöl olan İzmir’de sinema ile ilgili birşeyler yapabilmek (etkinlik, fim, yayın) çabası içindeyken, İstanbul öncesi kurucular arasında bulunduğum ve sinematek bölümünü yönettiğim İzmir Sinema ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “Bağımsız Filmler’ temalı festivale filmleriyle davet ettiğim, tanıştığım Muammer Özer’le dostluğum ilerledi… Yıllar sonra İzmir’i ziyaret ettiği bir günde öğrencilerimden İbrahim Öğretmen ile (daha sonra Paris’e yerleşti, Gökşin Sipahioğlu ile uzun süre çalıştı) fotoğraf çalışmaları sırasında gözlediğim bir kenar semtteki artık camları değerlendiren işliklerden-işçilerden söz ettim. O günlerde Refik Durbaş’ın şiirinden, Livaneli’nin bir şarkısı da kulaklarımızdaydı.” Oğuz Makal, sinematek.tv: http://sinematek.tv/ciraklar-1980-2/ (9 November 2019).

“When I was trying to make something (a film, a publication, an event)—Izmir was like a ‘cultural desert,’ I started getting off with Muammer Özer whom I invited to the “Independent Film Festival” that İzmir Sinema ve Kültür Derneği [Izmir Cinema and Cultural Association which I established in Istanbul organized... After years, when one of my students—İbrahim Özen who moved to Paris and worked with Gökhan Sipahioğlu—came to Izmir, I talked to him about child workers trying to pick up waste glass in trash. During the course of these days, Refik Durbaş’s poem [Çırak Aranıyor/An Apprentice Wanted] and one song of Liveneli were ringing in our ears.” Oğuz Makal, sinematek.tv: http://sinematek.tv/ciraklar-1980-2/ (9 November 2019).


2 Eylül Direnişi [Resistance of September 2]

Date produced: 1978

Filmmaker(s):

İshak Işıtan

Description:

“Bu filmi ile Ümraniye 1 Mayıs mahallesindeki yoksul halkın barınma hakkı mücadelesi 1970’li yılların 2. yarısının atmosferinde veren bir film yapmış […]. 1977 senesinin 2 eylül günü 1 Mayıs Mahallesi’ne gecekondu yıkımı için gelen polisler ile mahalle halkı arasında çıkan ve 12 mahallelinin ölüp onlarcasının yaralandığı çatışmalar sırasında çeşitli sosyalist yapılar etrafında örgütlenmiş mahalle sakinlerinin gösterdiği direniş Türkiye’deki sosyalist mücadele tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir [...].” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/2-gun-2-eylul-direnisi-1978/ (13 November 2019).

“The conflict between the District May 1 organized in various socialist collectives and the police that came to the district to demolish the shantytown, which resulted in 12 people living in the district killed on 2 September 1977 has an important place in the history of the socialist movement in Turkey [...]. [İshak Işıtan’s] film is about the poor people of Ürmaniye/District May 1’s a struggle for the housing right reflecting the atmosphere of the second half of the 1970s [...]. Sinematek.tv: http://sinematek.tv/2-gun-2-eylul-direnisi-1978/ (13 November 2019).


Beyoğlu 68

Date produced: 1968

Filmmaker(s):

Artun Yeres

Jak Şalom

Description:

“Beyoğlu 68 Üzerine Beyoğlu’nu filme çekmeye karar verdik. Artun yönetecek, ben kamerayı kullanacaktım. Güç bela birkaç kutu pelikülle 16 mm.lik bir kamera edindik ve Mayıs 68’de Beyoğlu’na çıktık. Artun bana kaydedilmesini istediği şeyleri gösteriyor, ben çekiyordum. Amaç tüketim toplumunu eleştirmekti ama senaryo yoktu. İşin kurguda bağlanacağını biliyorduk […].” Jak Şalom, sinematek.tv: http://sinematek.tv/beyoglu-68/ (25 October 2019).

“On Beyoğlu 68: ‘We decided to film Beyoğlu. Artun had to direct it and I was responsible for the camera operations. We hardly found a box of unexposed film as well as a 16mm camera and started wandering around Beyoğlu. Artun was telling me what to shoot and I was recording. The purpose was to critique consumer society, but there was no script. We knew that we need to deal with it during the process of montage’ […].” Jak Şalom, sinematek.tv: http://sinematek.tv/beyoglu-68/ (25 October 2019).


Davud ve Golyat [David and Goliath]

Date produced: 1975

Filmmaker(s):

Muammer Özer

Description:

“1975 yılında yapılmıştır. İngiltere'nin İrlanda’daki sömürüsü, politik mahkumları, özgürlük mücadelesi hakkında 5 dakikalık bir filmdir. Dönemin görsel materyal azlığı koşullarında bol fotoğrafla ve az görüntülü bilgilendirme amaçlı bir filmdir.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/davut-ile-golyat/ (1 November 2019).

“It was made in 1975. This 5-minute-long film is about the British exploitation in Ireland, the political struggle [of the Irish people], and the fight for freedom. Because of the lack of visual material at the time of production, it purposefully benefits from the use of [the historical] photographs as counter-information.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/davut-ile-golyat/ (1 November 2019).


Güneşe Dönük Kamera [Camera Towards Sun]

Date produced: 1979

Filmmaker(s):

Kaya Tanyeri

Description:

“1978 yapımı Vedat Türkali’nin senaryosu yazdığı Süreyya Duru’nun yönettiği Güneşli Bataklık filminin kamera arkasında çekilen 1979 yapımı bir belgeseldir. İlk defa 1. Uluslararası İşçİ Filmleri Festivali kapsamında gösterilmiştir. Kaya Tanyeri tarafından festival komitesine verilen 8mm filmler, dijital hale getirilmiş 25 yıl sonra ilk defa gösterilmiştir.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/gunese-donuk-kamera-1979/ (9 November 2019).

“It is a behind-the-scenes documentary of Güneşli Bataklık (1978) [Sun over the Swamp] whose scenarist is Vedat Türkali and director is Süleyman Duru, made in 1979. For the first time, The 1st International Workers’ Films Festival screened the film. The 8mm film given by Kaya Tanyeri to the festival committee was digitized and screened 25 years after its production first.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/gunese-donuk-kamera-1979/ (9 November 2019).


1 Mayıs 1977 [1 May 1977]

Date produced: 1977

Filmmaker(s):

Kaya Tanyeri

Description:

“Kaya Tanyeri 1 Mayıs 1977 mitingine elinde 8 mm kamerası ile katıldı. Kızı Çağla Tanyeri de ses kayıtlarını alıyor ve babasına yardım ediyordu. Kaya Tanyeri miting öncesi Beşiktaş’taki coşkuyu ve Taksim’e yürüyüşü kaydetti. Taksim meydanına geldiğinde ve “malum” katliam başladığında ne yazık ki çekimi yapamadı. Öncesinde çektikleri ile sonradan yaşanan katliamın fotoğraflarını kullanarak ve “Görevimiz Tehlike” filmine gönderme yaparak kurguladı. Hiç gösterimi yapılmadı. Bu film yıllarca Kaya Tanyeri’nin kişisel arşivinde kaldı. Ta ki bize erişinceye kadar. Biz bu filmi ve Güneşli Bataklık filminin kamera arkası belgeseli olan ‘Güneşe Dönük Kamera’ isimli 8mm filmlerini dijitalleştirdik. ve işte sizlerle paylaşıyoruz.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/1-mayis-77-1977/ (1 November 2019).

“Kaya Tanyeri attended the meeting, 1 May 1977, with an 8mm camera in his hands. Her daughter, Çağla Tanyeri, was assisting the recording as well. Before the meeting, Kaya Tanyeri made a record of the "enthusiasm" in Beşiktaş and the march on Taksim. When they came to Taksim, the infamous massacre was just starting and he could not continue to record everything. Using the former shootings and the photographs of the massacre, he edited the multiple audiovisual resources in reference to the Mission: Impossible. The film has never been screened before and it was stored in Kaya Tanyeri’s archive until Çağla Tanyeri found the original material. The original 8 mm film was digitized to share with a larger audience by Sinematek.” Sinematek.tv: http://sinematek.tv/1-mayis-77-1977/ (1 November 2019).


Le parfum de la Dame En Noir = Bir Kadın [A Woman]

Date produced: 1962

Filmmaker(s):

Alp Zeki Heper

Description:

“İlk film çalışmalarını Paris’te gerçekleştiren Heper, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra önce hukuk okumak için Cenevre’ye gider lakin mutlu olamaz ve okulu bırakarak Fransa’ya geçip, Paris Yüksek Sinema Enstitüsü’de (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques – IDHEC) sinema eğitimi almaya başlar. Bu okuldan ‘En İyi Yönetmen’ ünvanı ile mezun olan yönetmen, bu dönem (1963 yılında) gerçekleştirdiği iki kısa filminden ilki olan ‘Bir Kadın’ ile IDHEC, ikinci kısa filmi Şafak ile de hem IDHEC hem de Avusturya Kültür Bakanlığı En İyi Film ödülünü almıştır.” Burak Çevik, Sinematek.tv: http://sinematek.tv/alp-zeki-heper-ve-iki-kisa-filmi-bir-kadin-safak/ (15 November 2019).

“Graduated from Galatasaray Highschool, Heper who first involved in filmmaking in Paris initially went to Geneva to study law. Because he was unhappy in Geneva, he left the law school and went to Paris to study filmmaking at Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (IDHEC). He graduated from IDHEC with the award, “the best director.” The two student short films, Bir Kadın and Şafak, made by Heper when he was at IDHEC, received the best film awards from both IDHEC and the Austrian Ministry of Culture. Burak Çevik, Sinematek.tv http://sinematek.tv/alp-zeki-heper-ve-iki-kisa-filmi-bir-kadin-safak/ (15 November 2019).


Total Pages: 163