E-mail us: amdb@ucalgary.ca

http://www.egitimdegelecegidusunmek.com/konusmaci/75/prof-dr-oguz-makal (9 November 2019).

Oğuz Makal

Dates active:

1980 (as an amateur filmmaker)

Gender:

Male

Awards/Recognition:

Sinematek Dijital Sinema Kütüphanesi [Sinematek Digital Cinema Library]

Films:

Çıraklar [Apprentices] (1980)


Profession:

Academician, Author/Writer, Caricaturist, Director, Festival Director, Researcher, Scenarist

Related Professional Works:

  • Kumdan Kale [Sand Castle] (2006)

Biographical Notes:

“Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema dalında öğretim örevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Oğuz Makal, sinema ile çok yönlü ilgilendi. Araştırmacı, film yönetmeni, senaryo yazarı, ulusal ve uluslararası festival yöneticisi... Başlıca kitapları şunlardır: Sinemada Yedinci Adam (Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı), Sinemaskop Düşünmek, Türk Sinema Tarihi, Tarhi İçinde İzmir Sinemaları (1896-1960), Güldürü/Komedi Sineması, Fransız Sineması.” Idefix.com: https://www.idefix.com/Yazar/oguz-makal/s=217724 (9 November 2019).

“Working as an academician at the Department of Cinema in Dokuz Eylül Üniversitesi [Dokuz Eylul University] Faculty of Fine Arts, Prof. Dr. Oğuz Makal is interested in cinema in a multifaceted fashion—as a researcher, film director, scenarist, and (inter)national festival director. His books include Sinemada Yedinci Adam (Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı) [The 7th Person in Cinema (The Case of Internal and External Migration)], Sinemaskop Düşünmek [Cinemascope Thinking], Türk Sinema Tarihi [History of Turkish Cinema], Tarhi İçinde İzmir Sinemaları (1896-1960) [Movie Theatres of Izmir in its own History], Güldürü/Komedi Sineması [Comedy/Humor Cinema], Fransız Sineması [French Cinema].” Idefix.com: https://www.idefix.com/Yazar/oguz-makal/s=217724 (9 November 2019).

Bibliographic Resources:

https://www.idefix.com/Yazar/oguz-makal/s=217724 (9 November 2019).