E-mail us: amdb@ucalgary.ca

Mori Kurenai

Gender:

Male

Films:

Daidokoro no gikyoku [Kitchen Drama] (1935)