E-mail us: amdb@ucalgary.ca

Mori Kurenai

Gender:

Male

Films:

Daidokoro no gikyoku [Kitchen Drama] (1935)

Senritsu [Melody] (1933)

Watashi no kodomo [My Children] (1934)


Biographical Notes:

Based in Osaka, Japan.